Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • FLRB34

Kursen Tolkning i offentlig sektor I vänder sig både till dig som redan arbetat som tolk och till dig som helt saknar erfarenhet från området. Utbildningen förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och dari.

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-37035
Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov

Information om ingående delar

  1. Yrkesetik och professionskunskap I , 7,5 hp
  2. Grundläggande terminologi , 3,5 hp
  3. Terminologi i praktiken , 4 hp
  4. Tolkningsteknik och övningar I , 7,5 hp
  5. Tolkningsteknik och övningar II , 7,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar eventuellt 15 juli

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15