Kurs

Kurskod: FLRB20
Engelsk titel: Evaluation and Documentation of Students' Results in Mother Tongue Tuition
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-09-02 – 2024-10-31
Anmälningskod: LU-31724
Behörighet: För tillträde till kursen krävs minst 30 hp godkända poäng från kursen FLRA01, Modersmålsundervisning och studiehandledning, eller motsvarande kurser till exempel inom ämnena flerspråkighet, lingvistik eller svenska som främmande språk.

Beskrivning

Kursen ger fördjupad kunskap om aktuell forskning som berör elevers lärande inom ämnet modersmål i skolan, adekvat forskningsmetodik att tillämpa på modersmålselevers lärande, samt färdigheter för yrkespraxis i bedömning och dokumentation av elevers prestationer inom modersmålsundervisning.

Kursen baseras på forskning om flerspråkighet och språk- och kunskapsutveckling i skolan och samhället samt på beprövad yrkespraxis om bedömning och dokumentation av elevers språk- och kunskapsutveckling inom modersmålsämnet. I kursen tränar sig studenterna i att analysera och bedöma elevers muntliga och skriftliga språkproduktion, med stöd i den egna kunskapen om modersmålets språksystem. Studenterna lär sig också använda observation och dokumentation av elevers språkproduktion som ett redskap för analys och bedömning, dels av hur långt eleverna hunnit i sin språkutveckling, dels hur stöd för den fortsatta språkutvecklingen på modersmålet kan utformas.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
2 september 2024 – 31 oktober 2024

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Bedömning och dokumentation av elevers prestationer inom ämnet modersmål är 14 375 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Öppnar eventuellt 15 juli

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15