Kurs

Kurskod: FLRA01
Engelsk titel: Mother Tongue Instruction and Multilingual Study Guidance
Högskolepoäng: 60

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Termin: 2
Studiesätt: heltid , distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-06-02
Behörighet: Grundläggande behörighet

Beskrivning

Kursen vänder sig framför allt till dig som vill arbeta som eller redan arbetar som modersmålslärare och studiehandledare i skolan, men kan även vara intressant för lärare och andra yrkeskategorier som har mycket kontakt med flerspråkiga elever.

Utbildningen ges på distans med stöd av den nätbaserad lärplattformen Canvas och videokonferensverktyget Zoom. Kursen startar varje termin på halvtid och på höstterminen på heltid. 

Alla som deltar i kursen behöver tillgång till en dator (alternativt pekplatta) med fungerande webbkamera och kommunikationsmöjligheter, samt ha headset och kunna sitta ostört vid deltagande i lektioner. Alla delkurser har tidsbundna föreläsningar och seminarier förlagda mest på dagtid, men även sen eftermiddag och kväll ibland, via Zoom. 

Kursen vänder sig till dig som redan arbetar som modersmålslärare och studiehandledare, samt till dig som vill bli modersmålslärare och studiehandledare i svenska skolan och kan även vara intressant för lärare och andra yrkeskategorier som har mycket kontakt med flerspråkiga elever. Syftet med kursen är att ge teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i modersmålsundervisning och studiehandledning.

Du som saknar formell behörighet till högskoleutbildning kan i vissa fall, vid ordinarie ansökningsperiod, ej vid sen anmälan, ansöka om prövning av reell kompetens: https://www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/behorighet/behorig-genom-reell-kompetens/ansoka-om-reell-kompetens

Kursen i sig ger inte lärarlegitimation utan är i första hand en kompetensutveckling för dig som arbetar eller vill arbeta som modersmålslärare och studiehandledare och har ett tydligt syfte att stärka din professionella roll och förmåga att arbeta som lärare i modersmål och studiehandledning.

Ingående delar

  • Introduktion till modersmålsundervisning och studiehandledni , 7,5 hp
  • Svenska för modersmålslärare och studiehandledare , 7,5 hp
  • Arvsspråksinlärning och flerspråkighet , 7,5 hp
  • Studiehandleda på modersmål , 7,5 hp
  • Flerspråkig litteracitet, , 7,5 hp
  • Språkdidaktik för modersmålsundervisning , 7,5 hp
  • Att hantera värdegrundsfrågor i modersmålsundervisning och s , 7,5 hp
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i modersmålsunderv , 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, heltid
2 september 2024 – 8 juni 2025

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
2 september 2024 – 7 juni 2026

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Modersmålsundervisning och studiehandledning är 115 000 SEK.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15