Kurs

Kurskod: EUHR07
Engelsk titel: European Studies: Russia and Eastern Europe - the Present and the Past
Högskolepoäng: 15
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2023.

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Kursspråk: engelska
Behörighet: 90 högskolepoäng, varav minst 60 hp i europastudier, öst- och centraleuropakunskap, ryska med litterär/kulturell inriktning, eller motsvarande kunskaper. Engelska 6/Engelska B.

Anmälningskod: LU-E1050

Anmälningskod: LU-30650

Introduktionsmöte: 2023-08-29 kl. 16.00 – 18.00

Lärare: Niklas Bernsand, Tomas Sniegon

Information

Zoom-link for Introductory meeting: https://lu-se.zoom.us/j/68018490276

Beskrivning

The course focuses on historical processes and their role in identity building in modern Russia and its three neighbouring countries - Ukraine, Belarus and Moldova, which all were included into the Union of the Soviet Socialist Republics before 1991. Borderline events of Russian and Soviet history before and after 1917 (such as the Bolshevik October Revolution, the Famine and Great Terror of the 1930s, the World War II/Great Patriotic War, the Cold War and the breakup of the Soviet Bloc and Soviet Union in 1989 and 1991) are therefore studied and discussed in their historical context as well as from new post-Soviet and post-communist perspectives. Which history – old or recent - is found worth remembering and which is to be “forgotten”? How are the most important events being included into various historical narratives in order to give different meanings and develop new collective (national, religious, political etc.) identities? Who are the main activists behind these processes? And how have the developments in Russia, Ukraine, Belarus and Moldova since 1991 been related to the process of Europeanization, i.e. attempts to create a new, all-European identity?

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Europastudier

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15