Kurs

Kurskod: EUHA13
Engelsk titel: European Studies: The Basics of Project Management and Communicative Strategies
Högskolepoäng: 5
Programtillhörighet: Ingår i Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: tredjedelsfart, dagtid

Beskrivning

Kursen ger en introduktion till praktiskt projektledningsarbete med fokus på begreppen kommunikation och organisation. I kursen ingår konkreta exempel på projektledning inom såväl den offentliga som den privata sektorn, där frågor om kommunikationens betydelse och om organisationers arbetskulturer betonas.

Dessutom erbjuds enkla övningar i att planera ett kulturorienterat projekt, ansöka om finansiering, lägga upp budget och utforma projektansökningar. Kursen avser även att skapa förståelse för hur kompetenser från studier inom humanistiska ämnen kan användas kreativt inom projektledningsarbete. Kursen avslutas med ett grupprojekt där relevanta teorier om projektledning och praktiska övningar sammankopplas.

Inom ramarna för kursen anordnas därutöver ett par skrivarverkstäder, med praktiska skrivövningar och responsarbete i smågrupper som syftar till att utveckla din kommunikativa förmåga, med den skriftliga kommunikationen i fokus.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Europastudier

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15