Kurs

Kurskod: ENGC02
Engelsk titel: English: Grammar and Translation
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: kvartsfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-74006
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska 6

Beskrivning

Engelska är det viktigaste språket för kommunikation mellan människor med olika modersmål i vår del av världen. Den som behärskar engelska i tal och skrift klarar sig bättre i arbetslivet och i många andra situationer. Engelska är också det dominerande språket på Internet och inom exempelvis film, TV, musik och datorspel.

Du som har läst engelska i den svenska skolan har en bra grund, men universitetsstudier i engelska kan ta dig ytterligare steg på vägen. I denna kurs får du lära dig mer om skillnaderna mellan engelska och svenska, så att du sedan kan undvika att göra de fel som personer med svensk språkbakgrund ofta gör. Du blir dessutom bättre på att förklara och motivera för andra vad som är korrekt och passande engelska i olika sammanhang. Även du som redan är duktig på engelska kommer alltså att ha nytta av denna kurs. 

Kursens innehåll (Engelsk grammatik och översättning, ENGC02)

I denna kurs får du ökade kunskaper om grammatiska begrepp och strukturer i det engelska språket. Du lär dig att analysera språk på olika nivåer och du lär dig många termer som behövs för att diskutera språkliga företeelser. Samtidigt blir du en säkrare språkanvändare med större förståelse för hur man bäst ska uttrycka sig på engelska. Du lär dig också mer om stavning, interpunktion och andra skrivregler. Du får också ökade kunskaper om de viktigaste grammatiska skillnaderna mellan svenska och engelska.

Detta är en distanskurs. Det finns inga undervisningspass då du måste vara närvarande i Lund. Det kan dock vara så att de två slutproven skrivs på plats i Lund. Dessa prov ligger normalt på en lördag.

Kursmaterialet består dels av texter på en undervisningsplattform, dels av kurslitteratur i form av tryckta böcker, där Maria Estling Vanneståls A University Grammar of English - with a Swedish Perspective är huvudboken.

Du förväntas lämna in (och bli godkänd på) sex av åtta inlämningsuppgifter. Du väljer själv vilka sex du lämnar in, förutom att den första är obligatorisk. Du får individuell och allmän återkoppling på dina inlämningsuppgifter. En viktig del av kursen är att du ska lära av dina misstag.

Inlämningsuppgifterna behandlar både allmän och engelsk grammatik, och genom hela kursen finns de grammatiska skillnaderna mellan svenska och engelska i fokus. Vissa inslag i inlämningsuppgifterna är rena översättningsövningar, medan andra är av mer analytisk art. Inlämningsuppgifterna som hör ihop med kursens olika avsnitt har följande rubriker/teman: (1)  The building blocks of language I: Word class, clause, phrase; (2) The building blocks of language II: Dependent clauses and the internal structure of phrases; (3) Nouns and noun phrases; (4) Verbs and verb phrases; (5) Pronouns; (6) Numerals, prepositions and conjunctions; (7) Adjectives and adverbs; (8) Word order

Detta är en kurs som genomförs helt och hållet på engelska och där alla texter och i princip allt informationsmaterial är på engelska. I avsnittens namn ovan förekommer ett antal ordklasser, men det handlar absolut inte bara om att lära sig vilka ordklasser som finns, utan mer om de grammatiska regler där dessa ordklasser spelar roll.

Förutom den hjälp med att klara av inlämningsuppgifterna som du kan hitta i kursmaterialet, finns även möjlighet att diskutera i ett forum med andra studenter och din lärare. Ibland genomförs även regelbundna chatt-sessioner, där du kan chatta i realtid med din lärare och dina kurskamrater om engelsk grammatik och översättning.

Efter kursen i engelska

Den som läser denna kurs blir bättre på att uttrycka sig ändamålsenligt på engelska, se problem i engelska texter och på att förklara skillnader mellan engelska och svenska. Detta är färdigheter som kan användas av alla som ibland måste använda engelska i sin yrkesutövning, exempelvis kommunikatörer, tjänstemän i offentlig och privat sektor, och personer på företag, myndigheter och organisationer med många internationella kontakter.

Ingående delar

  • Inlämningsuppgifter, 3 hp
  • Grammatik, 3 hp
  • Översättning från svenska till engelska, 1,5 hp

Utbildningstillfällen – sommaren 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
På engelska
12 juni 2024 – 21 augusti 2024

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 26 april 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Engelska: Grammatik och översättning är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Sommaren 2024

Öppnar eventuellt 26 april

Engelska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15