Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • ENGC02

Engelska är det viktigaste språket för kommunikation mellan människor med olika modersmål i vår del av världen. Den som behärskar engelska i tal och skrift klarar sig bättre i arbetslivet och i många andra situationer. Engelska är också det dominerande språket på Internet och inom exempelvis film, TV, musik och datorspel.

Kurstillfälle: vårterminen 2025
Studiesätt: kvartsfart, distanskurs
Kursperiod: 2025-01-20 – 2025-06-08
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-74006
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska 6

Information om ingående delar

  1. Inlämningsuppgifter , 3 hp
  2. Grammatik , 3 hp
  3. Översättning från svenska till engelska , 1,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 september

15
oktober 2024

Engelska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15