Kurs

Kurskod: ARAB15
Engelsk titel: Arabic: Elementary Course I
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, blandade tider
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-73001
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2024-01-16 kl. 15.15 – 18.00 i SOL:H140

Lärare: Wajdi Al-Nakkash, Dennis Arndt

Information

Detta är inte en distanskurs. All undervisning och examination äger rum på Språk- och litteraturcentrum. Som student förväntas du delta aktivt på genomgångar, föreläsningar och övningar på plats. Därför är det viktigt att du inte missar tillfällena som ligger i schemat.

Schemat för vårterminen kommer du att kunna se från mitten av december. Då kommer du se en schemalänk under kursplanelänken här ovan.

Beskrivning

Kursen består av följande delkurser: 1. Grundläggande arabisk grammatik, 7.5 hp 2. Kommunikativ arabiska, 7.5 hp. Undervisning ges i form av föreläsningar och övningar.

Kursen behandlar grundläggande skrift- och ljudlära i arabiska och ett grundläggande ordförråd. Genom en systematisk genomgång av grundläggande arabisk grammatik får du insikt i hur arabiskan, som ett semitiskt språk, är uppbyggt. Du får genom praktiska övningar, muntliga såväl som skriftliga, tillfälle att öva och repetera grammatiska moment för att befästa dina kunskaper. Du tränar på att översätta till och från arabiska. Hörförståelsen tränar du aktivt. Med talövningar lär du dig kommunicera i vardagssituationer. Tempot är snabbt och halvfartsstudier innebär minst 20 timmars studier i veckan.

Närvaro vid övningar är obligatorisk.

 

 

Ingående delar

  • Grundläggande arabisk grammatik I, 7,5 hp
  • Kommunikativ arabiska I, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Arabiska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15