Kurs

Kurskod: ARAA30
Engelsk titel: Arabic: Intermediate Course II
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2023. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-33601
Behörighet: Grundläggande samt Arabiska: Grundkurs (ARAA20) eller motsvarande de delkurser som ingår däri.

Beskrivning

Under Fortsättningskursen tränas läshastigheten och ordförrådet ökas till ca 4500 ord.

Texterna i kurslitteraturen illustrerar olika genrers varierande språkbruk och svårighetsgrad. Texterna ger också, genom sitt faktainnehåll, inblickar i olika delar av den arabiskspråkiga kulturen och dess historia. Under fortsättningskursen initieras den akademiska skrivprocessen genom framställande av en skriftlig analys av ett avgränsat arabiskt material. Kursen består av följande delkurser: 1. Textkurs, 7,5 hp. 2. Arabisk tidningstext, 7,5 hp. 3. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp. 4. Skrivprocessen, 7,5 hp.

Ingående delar

  • Textkurs, 7,5 hp
  • Arabisk tidningstext, 7,5 hp
  • Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
  • Skrivprocessen, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
28 augusti 2023 – 14 januari 2024

Öppnar för sen anmälan den 14 juli 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Arabiska: Fortsättningskurs är 55 000 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2023

Öppnar 14 juli

Arabiska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15