Lokalerna

i SOL-husen

På denna sida finns översiktskartor och praktisk information om husen, tillgänglighet samt läs-, studie- och datorplatser på SOL.

SOL-husen

SOL-husen består av flera olika byggnader som är sammanbyggda med varandra. I byggnaderna finns institutionen Språk- och litteraturcentrum och Institutionen för kommunikation och medier samt flera andra enheter och undervisningslokaler. Som ny student är det inte alltid lätt att hitta rätt och du är välkommen att fråga och be om hjälp hos till exempel receptionen i foajén.

I denna byggnad finns undervisningssalar, tjänsterum, Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS), Arbetslivsforum och Internationella kontoret. På källarplan finns ett tyst rum för avkoppling och ett grupprum som bokas i receptionen.

I denna byggnad finns SOL-biblioteket, en datorsal (våning 3), Humanistlaboratoriet (källarplan) och tysta läsesalar (våning 3 och 4).

På bottenvåningen i denna byggnad hittar du studievägledare och Hörsalen. I byggnaden finns även ett antal undervisningssalar och tjänsterum.

I denna byggnad finns undervisningssalar och tjänsterum.

Salsbeteckningarna har i schemat en bokstav och tre siffror, exempelvis L201. L:et står för Lingvisthuset och 201 för salsnumret. Om salsnumret börjar med 0 betyder detta källarplan, 1 betyder bottenplan, 2 betyder en trappa upp osv.

Tillgänglighet

Till entréerna ansluter utvändiga ledstråk för synskadade. Dessa leder i sin tur till invändiga ledstråk. Från dessa entréer nås enkelt hissar och ramper som leder till övriga utrymmen i SOL-husen.

Hörselslingor finns i hörsalen (SOL:H104). Dessutom finns det hörselslingor i SOL:A121, SOL:A129b, SOL:A339, SOL: H135a, SOL: H135b, SOL: H140, SOL: H239a, SOL: H339. Lärare lånar headset hos IT-enheten.

SOL-biblioteket
I SOL-biblioteket finns en hiss som går till andra och tredje våningen. Behöver du ta dig med hiss till fjärde våningen tar du den upp till tredje våningen och byter sedan till hissen i trappuppgången intill datorsalen.

Om du vill ha hjälp är du välkommen att kontakta SOL-bibliotekets informationsdisk.

Det finns tre tysta läsesalar i biblioteket, varav en är datorfri. Handikapptoalett finns på alla våningsplan.

Läs- och studieplatser

Tysta läsesalar finns på tredje och fjärde våningen i bibliotekets läshus. Du når läshuset via tredje våningen i biblioteket. För övrigt finns studieplatser utspridda på samtliga våningsplan i bibliotekshuset samt på ”balkongerna” i anslutning till foajén och i Absalons foajé. Som registrerad student vid någon av institutionerna vid Humanistiska och teologiska fakulteterna kan du även boka grupprum via receptionen.

OBS! På grund av covid-19 är grupprummen stängda.

Datorplatser

Datorsalen finns i SOL-biblioteket och är tillgänglig under bibliotekets öppettider. För att kunna logga in på datorerna behöver du ett studentkonto med lösenord.

Här finns information om hur du aktiverar ditt studentkonto

Observera att det inte finns något lagringsutrymme på datorerna i datorsalarna eller biblioteket. Om du vill spara filer måste du medföra ett eget USB-minne eller liknande.

Tala med receptionen i foajén om du är osäker på hur du ska få din inloggning att fungera.

Studentpentry

På bottenvåningen i Absalonhuset, närmast utgången mot UB-parke