Lokalerna

i SOL-husen

På denna sida finns översiktskartor och praktisk information om husen, tillgänglighet samt läs-, studie- och datorplatser på SOL.

SOL-husen

SOL-husen består av flera olika byggnader som är sammanbyggda med varandra. I byggnaderna finns institutionen Språk- och litteraturcentrum och Institutionen för kommunikation och medier samt flera andra enheter och undervisningslokaler. Som ny student är det inte alltid lätt att hitta rätt och du är välkommen att fråga och be om hjälp hos till exempel receptionen i foajén.

I denna byggnad finns undervisningssalar, tjänsterum, Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS), Arbetslivsforum och Internationella kontoret. På källarplan finns ett tyst rum för avkoppling och ett grupprum som bokas i receptionen.

I denna byggnad finns SOL-biblioteket, en datorsal (våning 3), Humanistlaboratoriet (källarplan) och tysta läsesalar (våning 3 och 4).

På bottenvåningen i denna byggnad hittar du studievägledare och Hörsalen. I byggnaden finns även ett antal undervisningssalar och tjänsterum.

I denna byggnad finns undervisningssalar och tjänsterum.

Salsbeteckningarna har i schemat en bokstav och tre siffror, exempelvis L201. L:et står för Lingvisthuset och 201 för salsnumret. Om salsnumret börjar med 0 betyder detta källarplan, 1 betyder bottenplan, 2 betyder en trappa upp osv.

Tillgänglighet

Till entréerna ansluter utvändiga ledstråk för synskadade. Dessa leder i sin tur till invändiga ledstråk. Från dessa entréer nås enkelt hissar och ramper som leder till övriga utrymmen i SOL-husen.

Hörselslingor finns i hörsalen (SOL:H104). Dessutom finns det hörselslingor i SOL:A121, SOL:A129b, SOL:A339, SOL: H135a, SOL: H135b, SOL: H140, SOL: H239a, SOL: H339. Lärare lånar headset hos IT-en