Japanska

Peter Sivam

Universitetsadjunkt

  • Kinesiska
  • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

  • Japanska
  • Kinesiska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post peter.sivamostas.luse

Telefon 046–222 08 50

Rum SOL:A414

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning