lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Isländska

Nybörjar-/grundkurserGes termin
Isländska: En introduktion, 7,5 hp (NOIB01)höst 2018
The Old Icelandic Heritage, 7,5 hp (SASH48)höst 2018

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: