Bedömning och resultat

Bedömning av TISUS-testet

Bedömningen av provet tar ca 4-5 veckor och därefter skickas resultatet till dig.

Om du ansökt till kommande termins studier vid universitet/högskola i Sverige (före 15 oktober respektive 15 april – dessa datum kan ibland variera beroende på veckodag), kan du komplettera din ansökan med Tisus-intyget fram till juni respektive december. Exakta datum hittar du på antagning.se.

Vi skickar en lista med samtliga godkända provresultat till Antagningen före sista kompletteringsdag.

  • Om du har sökt via antagning.se till kommande termins studier vid universitet/högskola i Sverige behöver du således inte själv skicka in ditt intyg.
  • Om du har ansökt till någon annan utbildning eller om du ansöker senare måste du dock själv skicka in en kopia av ditt intyg för att din behörighet ska registreras.

Godkänt resultat på Tisus fungerar som ett betyg, dvs. det har ingen sista giltighetsdag.

Vilka betyg ges på TISUS?

Två betygsgrader tillämpas: godkänd och underkänd. För att bli godkänd på Tisus måste du vara godkänd på samtliga tre provdelar. Om du misslyckas på ett av de tre delproven behöver du bara göra om det delprov som blivit underkänt, ett s.k. restprov. Det måste göras inom 1 år från det första provtillfället. Avgiften för restprov är lägre, se "Betalningsinfo". Är två eller tre delprov underkända måste hela provet göras om.

Var och när ges TISUS-testet?

Anmälan: TISUS i Lund

Betalningsinfo, TISUS i Lund

Hjälp vid funktionsvariation

Förberedelse inför provet

Frågor om TISUS? Kontakta oss!

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2022-06-10