lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Anmälningsinformation

Fotograf: Louise Larsson

Nästa TISUS-testtillfälle är 29-30 oktober 2019.

Hur anmäler jag mig till TISUS-testet i Lund?

Du anmäler dig (fr.o.m. den 12 augusti) till den provort du själv väljer via ett webbformulär på Stockholms universitets hemsida för TISUS och samtidigt betalar du en anmälningsavgift. Läs mer här.