Var och när?

När ges Tisus?

Tisus anordnas två gånger per år. Nästa provtillfälle äger rum den 9–10 maj 2023. För att anmäla dig till testet i Lund - se mer information under rubrik "Anmälan..." och "Betalningsinformation..." till höger. 

Var ges Tisus?

Förutom i Lund ges Tisus på flera andra universitets- och högskoleorter i Sverige - se lista via länk nedan. Anmälningar till flertalet provorter (inklusive Lund) tas emot via webbformulär på Stockholms universitets hemsidor för TISUS. Tisus ges också i utlandet. Läs mer via länkar nedan!

Lista över provorter

Om anmälan (Sverige)

Om anmälan (utlandet)

Tänk på: Om du har anmält dig och när det är dags känner av symptom på förkylning eller annan sjukdom bör du inte göra provet! Endast i särskilda fall kan avgiften återbetalas. Läs mer om detta på Stockholms universitets TISUS-sida.

 

Anmälan: TISUS i Lund

Betalningsinfo, TISUS i Lund

Hjälp vid funktionsvariation

Förberedelse inför provet

Bedömning och resultat

Frågor om TISUS? Kontakta oss!

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2023-02-24