Hebreiska

Rakel Nihlén

Universitetsadjunkt

  • Hebreiska
  • Språk- och litteraturcentrum

Studievägledare

  • Arabiska
  • Grekiska (antik och bysantinsk)
  • Grekiska (nygrekiska)
  • Hebreiska
  • Italienska
  • Latin