Det romerska triumftåget

Idag kan orden "triumf" och "triumfera" betyda en seger eller en framgång vilken som helst. I filmen "Triumfens ögonblick" skildras brittiska framgångar på löparbanan och Hollwoodproduktioner som "Tita