Mykene

Mykene är en ort på halvön Peloponnesos i södra Grekland. Här grävde på 1870-talet den tyske handelsmannen och Homeroskännaren Heinrich Schliemann fram ett antal gravar och ett parti av en befästningsmur från sen bronsålder (slutet av andra årtusendet före Kristus). Resultaten var sådana att Greklands förhistoriska kultur i ett slag blev känd och uppmärksmmad i vida kretsar. Genom senare utgrävningar på platsen upptäckte man både ett palats som befästningen skyddade och en bosättning i området utanför befästningen.

De i marken nedgrävda s k schaktgravarna från 1500-talet f Kr som Schiemann grävde ut inna