Om att studera grekiska och nygrekiska

Grekiska

Att studera grekiska innebär en lång resa genom tiden. Genom kunskapen i det grekiska språket får man möjlighet att följa människors liv och tänkesätt genom tre årtusenden, och den antika grekiskan var bärare av en kultur som för all framtid kom att bestämma Europas historia.

Grunden för studiet av den antika grekiskan är alla de texter som har bevarats till vår tid på olika sätt. De äldsta bevarade texterna är skrivna på 1300- och 1200-talen f.Kr. Då användes en stavelseskrift, och man skrev på lertavlor. Texterna är korta meddelanden om förnödenheter som levererats till eller från kungaplatsen i Mykene, Thebe, Knossos, Pylos och på andra platser. De kompletterar de arkeologiska fynden och ber