Ämnesöversikt

Grekiska

Grekiska är ett språk med lång historia där de äldsta bevarade texterna skrevs för mer än tre tusen år sedan. Men den antika grekiskan och dagens nygrekiska skiljer sig åt så mycket, att de representerar två olika ämnen: det vi kallar grekiska avser den antika, klassiska grekiskan; den nutida grekiskan kallas nygrekiska. Om du funderar på att läsa grekiska är det viktigt att uppmärksamma detta, så att du väljer rätt ämne! Under antiken skapade grekerna en högkultur med bland annat konst, filosofi, retorik, drama och poesi, som i hög grad präglat Europas gemensamma kulturarv. Den grekiska kulturen spreds dels genom de tidiga grekiska kolonierna i Syditalien och Mindre Asien dels genom Alexander den stores erövringar i slutet