Tidigare studenter berättar

Fanny, språkvetare

”Språkstudier ger kunskap om ett annat sätt att tänka och se världen på.”

Redan som liten var Fanny intresserad av ljuden omkring sig och av att kunna uttala saker rätt. Uppvuxen i en flerspråkig familj som ofta reste, omgiven av svenska, franska och spanska, hade hon många tillfällen att fundera över språk.

– Jag har haft många konversationer med min mamma om uttal, brytning och vad som anses vara ”fint” i vissa människors öron, men inte i andras. Jag var därför tidigt inställd på att jag skulle få användning av mina språk och kunna vara en länk mellan personer som inte talar samma språk.

Nu arbetar hon dels som forskningsassistent, dels som tolk där hon just fungerar som den länken. – Tolk är verkligen ett praktiskt yrke där man får träffa många olika personer och befinna sig i många och väldigt olika miljöer. Allt från fängelse, socialtjänst, sjukhus, vårdcentral, hembesök, juridiska instanser, arbetsförmedlingen och mycket annat. 

Varför valde du att studera språkvetenskap?

Valet var inte givet från början. Jag siktade in mig på en kandidat i franska eller svenska, och hade som mål att bli språkkonsult eller översättare. Först under kandidatkursen i franska fattade jag tycke för språkforskning och insåg att jag ville bidra med mer kunskap om människans språkanvändning och språkutveckling. 

Studier i språk ger inte bara träning i språkfärdighet, utan också kunskap om språkets kultur och om ett annat sätt att tänka och se världen på. Det skapar medvetenhet om hur olika språkbruk ser ut, oavsett om det gäller olika språk eller om det är olika språkbruk inom ett och samma språk. Man lär sig att relatera till sitt eget språk, man blir mer självmedveten om vad man faktiskt kommunicerar och hur andra skulle kunna tolka det. 

Allt detta är värdefulla kunskaper som jag uppfattar spelar stor roll professionellt inom många olika sammanhang; man kan aldrig kunna för många språk. Inom internationella relationer, marknadsföring, politik, juridik, sjukvård – vårt samhälle kan bara gynnas av effektiv och vårdad kommunikation.

Jag har trots det ofta fått frågan vad språkstudier leder till för jobb, vilket fått mig att fundera över vad som gör att man förbiser detta, att vikten av de humanistiska ämnena inte riktigt når fram. Jag jobbar därför på en liten bok och en hemsida om just mitt intresseområde; lingvistik, med lättillgänglig information om vad det är för ämne.

Hur har du kunnat använda dina studier i yrkeslivet?

Jag har haft nytta av mina studier under hela min yrkesbana, när det gäller olika tjänster. I kundtjänst, där det medfört extra god service att kunna tala med någon som inte kan svenska, som studiecirkelledare i franska, som tolk i svenska och franska, och som forskningsassistent inom språkvetenskapliga projekt.  

Vetenskapliga studier är ovärdeliga när det gäller att få fram information, pålitlig sådan. De ger perspektiv på etik som hjälper en i vardagen också, när det till exempel gäller ens konsumtion eller levnadssätt. De hjälper en att hålla ett öppet sinne i situationer där man har lätt för att dra förhastade slutsatser, att vara kritisk emot det man läser i tidningen. 

Det bästa är förmodligen den problemlösarinställning man får. Även om lösningen inte alltid är optimal så är det en lösning och en möjlig förbättring.  

Vad skulle du rekommendera blivande studenter att tänka på när de väljer sin utbildning?

Det är viktigt att fundera på