Franska

Malin Ågren

Universitetslektor

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Skyddsombud

  • Sektion 3
  • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

  • Franska
  • Italienska
  • Rumänska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post malin.agrenrom.luse

Telefon 046–222 48 79

Rum SOL:L513A

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är forskare och lärare i franska på Språk- och litteraturcentrum. I min tjänst ingår forskning om språkinlärning och undervisning i franska.

Min forskning handlar om inlärningen av franska som ett främmande språk med särskillt fokus på morfologi och syntax. Jag disputerade i december 2008 med avhandlingen "A la recherche de la morphologie silencieuse: sur le développement du pluriel en francais L2 écrit" där jag studerade hur svenska gymnasieelever lär sig uttrycka den tysta morfologin i fransk skrift. Sedan dess har jag arbetat i flera forskningsprojekt med fokus på inlärning av franska i olika åldrar, både hos barn, ungdomar och vuxna. Just nu är jag involverad i TAL-projektet (www.tal.lu.se) där vi studerar muntliga färdigheter i moderna språk (franska, spanska, tyska) hos svenska skolungdomar.

Jag undervisar för närvarande på franskans alla nivåer och är även involverad i lärarutbildningen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal