Franska

Docent

  • Italienska
  • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

  • Franska
  • Italienska
  • Rumänska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post petra.bernardinirom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är universitetslektor i italienska med språkvetenskaplig inriktning, docent i romanska språk, särskilt italienska, samt studierektor för franska, italienska och rumänska och kursen Modersmålsundervisning och studiehandledning, och undervisar på olika kurser inom italienskans kursutbud samt på Modersmålsundervisning och studiehandledning, särskilt om inlärning. Jag är också huvudhandledare till en doktorand i italienska vid LU.

Mitt forsknings