lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Fonetik

FFU-ansvarig, Fonetik

Forskning

Avslutade projekt

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (30 st)
Working papers (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Fonetik
  • Studierektor för Allmän språkvetenskap, Fonetik och Kognitiv semiotik
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Mechtild Tronnier

Universitetslektor, FFU-ansvarig
Fonetik
Språk- och litteraturcentrum

Studierektor
Allmän språkvetenskap
Fonetik
Kognitiv semiotik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mechtild.tronnierling.luse

Telefon 046–222 84 40

Rum SOL:H416a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20