Fonetik

Mikael Roll

Professor, FFU-ansvarig

  • Fonetik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.rollling.luse

Telefon 046–222 99 05

Mobil 046–222 99 05

Rum SOL:H415b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20