Danska

Lena Larsson

Universitetsadjunkt

  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

  • Danska
  • Isländska
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lena.larssonnordlund.luse

Telefon 046–222 83 74

Rum SOL:L217c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress