Barnlitteratur

Paul Tenngart

Universitetslektor

  • Litteraturvetenskap
  • Barnlitteratur
  • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

  • Barnlitteratur
  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post paul.tenngartlitt.luse

Telefon 046–222 84 70

Rum SOL:H227

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har tidigare främst forskat om svensk och fransk poesi, i synnerhet efterkrigstidens poesi i Sverige. I januari 2016 kom min senaste bok i ämnet: Livsvittnet Majken Johansson.

På senare tid är det emellertid mest skönlitterär prosa som upptar min tid. Jag är mitt uppe i ett forskningsprojekt om hur den svenska arbetarlitteraturen har översatts till engelska och getts ut i Storbritannien och USA. Denna forskning är en del av det nationsövergripande forskningsprogrammet "Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik", som jag också sitter i styrgruppen för. Tillsammans med kolleger från Statsvetenskapliga institutionen och LTH bedriver jag också forskning om den samtida litteraturens gestaltning av klimatförändringar.

Jag undervisar främst på grundkursen i litteraturvetenskap och på masterprogrammet Litteratur - Kultur - Medier, där jag ger kursen "Literature and Intercultural Understanding".

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal