Barnlitteratur

Paul Tenngart

Universitetslektor

  • Litteraturvetenskap
  • Barnlitteratur
  • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

  • Barnlitteratur
  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post paul.tenngartlitt.luse

Telefon 046–222 84 70

Rum SOL:H227

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har tidigare främst forskat om svensk och fransk po