SOL-forskare får projektmedel från Riksbankens Jubileumsfond

Publicerad den 30 oktober 2023
SOL

Marianne Gullberg och Jonas Granfeldt med flera får 29 miljoner för ett projekt om för Språkinlärning och flerspråkighet i transdisciplinärt perspektiv (TEAM).

Att lära sig ett nytt språk och bli flerspråkig öppnar många nya, viktiga möjligheter i livet. Men det är välkänt att vägen dit kan vara lång och krokig, för vissa mer än för andra. Varför är det så? Konstigt nog har forskningen ännu inga entydiga svar.

Trots att språkinlärning och flerspråkighet är komplexa fenomen studeras de ofta som om enskilda faktorer som t.ex. ålder eller socioekonomiska omständigheter ensamma kunde förklara den variation vi ser. Dessutom beforskas dessa faktorer i separata discipliner med liten kontakt vilket leder till fragmentarisering av vår kunskap. Det kan förklara varför forskningen inte tydligt lyckats svara på grundläggande frågor.

Forskningsprogrammet TEAM avser därför att sammanföra discipliner i en transdisciplinär ansats och undersöka hur språkliga, kognitiva, neurologiska och sociala aspekter samverkar i språkinlärning och flerspråkighet istället för att studera dem en och en, och hur de samverkar både på individnivå och i social interaktion. 

Läs mer på https://www.rj.se/anslag/2023/sprakinlarning-och-flersprakighet-i-transdisciplinart-perspektiv-team/