SOL-forskare är ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

Publicerad den 15 juni 2022
Jonas Granfeldt är professor i franska med språkvetenskaplig inriktning och ledare för forskningsplattformen LAMiNATE

Jonas Granfeldt har valts in som ny arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.

Han är professor i franska med inriktning på språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum och leder forskningsplattformen LAMiNATE (Language Acquisition, Multilingualism and Teaching) tillsammans med professor Marianne Gullberg, även hon ledamot i Vitterhetsakademien.

Läs mer på https://www.vitterhetsakademien.se/nyheter/nyheter/2022-06-13-sprakforskare-nya-ledamoter.html