Ny tolkutbildning i ukrainska och ryska

Av Malin Sjöberg - Publicerad den 25 mars 2022
Em kvinna går genom svängdörren som leder in till SOL och SOL-biblioteket.

Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet har med kort varsel tagit fram distanskurser i tolkning mellan svenska och ukrainska respektive svenska och ryska som ges hösten 2022.

Den som behärskar ukrainska eller ryska och vill utbilda sig till tolk ska ansöka via antagning.se senast den 19 april.

Efterfrågan på tolkar i ukrainska och ryska är stor, och redan till hösten kommer Språk- och litteraturcentrum att erbjuda tolkutbildning i dessa språk.

Språk- och litteraturcentrum ger sedan tidigare kurser i Tolkning i offentlig sektor med andra språkinriktningar. Inför hösten 2022 finns följande inriktningar: ukrainska, ryska, arabiska, dari, persiska och somaliska.

Tolkning i offentlig sektor I, ukrainska: https://www.sol.lu.se/kurs/FLRB16
Tolkning i offentlig sektor I, ryska: https://www.sol.lu.se/kurs/FLRB15

Den som har läst grundkursen Tolkning i offentlig sektor I kan registrera sig hos Kammarkollegiet som universitetsutbildad tolk.


Språk- och litteraturcentrum utvecklar fler nya kurser. Inom kort kommer en distanssommarkurs i nybörjarsvenska och en distanssommarkurs om Ukraina (Contemporary Ukraine: perspectives on politics, society, culture, and history).

Hösten 2022 ger vi en introduktionskurs i ukrainska språket.