Banbrytande historiker och mångfacetterad författare blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet

Av Martin Degrell - Publicerad den 27 november 2023
Jan Graboswki och Ulf Peter Hallberg
Jan Grabowski (credit Jan Grabowski) och Ulf Peter Hallberg (credit Giampiero Assumma).

Historikern Jan Grabowski och författaren Ulf Peter Hallberg utses till hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.

Jan Grabowski är professor i historia vid University of Ottawa, Kanada. Han utses till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten för sin banbrytande forskning på området förintelsestudier.

Jan Grabowski har ägnat de senaste tjugo åren åt att forska i frågor som rör de judisk-polska relationerna under Förintelsen. Hans forskning har haft en betydande inverkan på området förintelsestudier, och belyser tidigare understuderade aspekter av Förintelsens historia. Forskningen kastar bland annat ljus över den så kallade tredje fasen av Förintelsen, eller perioden som följde efter likvidationerna av gettonas befolkningar i det ockuperade Europa. Grabowskis arbete har även bidragit till att identifiera och beskriva det tidigare okända systemet för jakt på judar som nazisterna skapade i det ockuperade öst. Hans forskning har inte bara omdefinierat förståelsen av den tredje fasen av Förintelsen, den har också medfört en uppvärdering av metodologiska verktyg för mikrohistoria och fokuserat på den roll som de så kallade ”bystander”-befolkningarna spelade för judarnas öde under Förintelsen.

Grabowski är författare av flera monografier, bl a Hunt for the Jews (2013), som 2014 erhöll Yad Vashem International Book Prize. Tillsammans med Barbara Engelking har han nyligen utgivit Night without End: The Fates of Jews in Selected Counties of Occupied Poland (2022).

”Jan Grabowski är en internationell auktoritet inom forskning om antisemitism och Förintelsen”, säger Barbara Törnquist-Plewa, Humanistiska fakultetens dekan. ”Genom att utse honom till hedersdoktor stärker Humanistiska fakulteten banden till en betydande forskare inom området förintelsestudier”.
 
Ulf Peter Hallberg är författare, översättare och föredragshållare. Han utses till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten för sin betydande översättargärning och sitt mångfacetterade författarskap.

Ulf Peter Hallberg är född i Malmö, utbildad i Lund och sedan många år baserad i Berlin. Han blev först känd för allmänheten genom sin kritikerrosade essäroman Flanörens blick (1993) och har därefter publicerat ett flertal personligt färgade essäböcker om europeisk identitet och den ensamma människans liv i storstaden som bärande teman. Hallbergs författarskap knyter också an till en skånsk litterär och filosofisk tradition med nära förbindelser till kulturlivet på den europeiska kontinenten.

Till Hallbergs främsta insatser som översättare hör hans översättning av Walter Benjamins Das Passagen-Werk i tre band, för vilken han 1992 tilldelades Svenska Akademiens översättarpris, och hans översättningar av ett antal tragedier och komedier av Shakespeare i två volymer, som 2017 belönades med Letterstedtska översättarpriset av Kungliga Vetenskapsakademien. Han har även översatt skådespel av så vitt skilda författare från olika språkområden som Molière, Henrik Ibsen och Bertolt Brecht. För sin verksamhet som författare och översättare tilldelades han 2005 Samfundet de Nios vinterpris och 2018 Kellgrenpriset av Svenska Akademien

”Genom sin flerspråkighet och sina utländska erfarenheter har Ulf Peter Hallberg som få svenska författare varit i stånd att belysa det moderna och postmoderna samhällets förvandlingar i ett brett europeiskt perspektiv”, säger professor Barbara Törnquist-Plewa. ”Humanistiska fakulteten vill på detta sätt hedra och uppmärksamma hans författarskap och hans viktiga översättargärning.”