lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2019-09-11

Lingvist och litteraturvetare Einar Hansen pristagare 2019

Lingvisten Niclas Burenhult tilldelas Einar Hansens svenska forskningspris på 150 000 DK kronor. Niclas Burenhult är ledande expert inom aslispråken, en grupp austroasiatiska språk som talas på [...]

2019-09-02

EUROSLA Distinguished Scholar Award till Marianne Gullberg

Utmärkelsen delades ut i samband med att European Second Language Association, EUROSLA, höll sin 29:de konferens i Lund. [...]

2019-08-29

Utlysning av universitetslektorat pausas

Språk- och litteraturcentrum har beslutat att pausa utlysningen av universitetslektorat i svenska språket/nordiska språk II. [...]