lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2018-12-18

VR-medel till SOL-forskare

Shuangyi Lin har tilldelats forskningsmedel under tre år från Vetenskapsrådet för forskningsprojektet Travel, translation and translanguism: Franco-Chinese Novels and Visual Arts in the Global [...]

2018-12-05

Bidrag till SOL-forskare

Mikael Roll har fått konsolideringsbidrag från VR för projektet ”En dubbel komplexitetsgradientteori för talbearbetning i hjärnan”: 2 miljoner kr om året från 2019 till 2024 (totalt 12 [...]

2018-11-21

Kandidatprogram i engelska startar höstterminen 2019

Lunds universitets utbildningsnämnd fattade 14 november 2018 beslut om att inrätta ett kandidatprogram i engelska vid Språk- och litteraturcentrum.  Detta program erbjuder heltidsstudier i [...]