lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2019-06-18

Från SOL till Diplomatprogrammet

Rafik Lassel Sundström läste arabiska i Lund. Nu tar han examen från regeringens Diplomatprogram. [...]

2019-06-14

Jämtländska genus

Briana van Epps försvarade idag sin avhandling i allmän språkvetenskap "Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic". Fakulteternas [...]

2019-06-10

Är det detta som kallas postmodernism?

Victor Malm försvarade i lördags sin avhandling i litteraturvetenskap "Är det detta som kallas postmodernism?". Fakulteternas opponent var docent Axel Englund, institutionen för kultur och estetik, [...]