Hitta ditt schema här

Uppsamlingsprov i augusti?

Anmäl dig i ladok, tidigast tre veckor och senast en vecka före tentan. Kontakta din administratör om du inte hittar den tenta du ska skriva.

Zoom, Canvas och studentportal

Läs mer om våra digitala verktyg.  

Kalendarium