Tolkning i offentlig sektor

Samarbete med Stockholms universitet

Grundkursen Tolkning i offentlig sektor I och fortsättningskursen Tolkning i offentlig sektor II ges av Stockholms universitet, men träffarna äger rum i Lund. Med start vt 2020 ges fortsättningskursen med tolkning från två olika språk: arabiska och somaliska. Under ht 2020 ges grundkursen med inriktning mot fyra språk: arabiska, dari, persiska och somaliska.
 

  • Studieperiod: 2020-08-31–2021-01-17
  • Antal poäng: 30 hp
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Undervisningsspråk: Svenska
     

Sen anmälan och antagningsprov

Glömde du att anmäla dig till höstens kurser i tolkning i offentlig sektor 1? Kurserna är nu öppna för sen anmälan och du anmäler dig via antagning.se. De språkinriktningar som ges  höstterminen 2020 är arabiska, persiska och somaliska.

Den särskilda behörigheten till kurserna utgörs av ett godkänt antagningsprov, som planeras äga rum på distans den 20–21 augusti. Tänk på att ju tidigare du anmäler dig, desto större chans har du att komma in på kursen!

Om utbildningen

Grundkursen ges i Lund höstterminen 2020 och vänder sig till dig som ännu inte läst tolkning på universitetsnivå. Du kan antingen ha arbetat som tolk tidigare eller vara helt ny på området. Du måste behärska båda dina två tolkspråk väl. Det ena tolkspråket är alltid svenska. Det ingår ingen utbildning i tolkspråken i kursen.

Kursen ges på heltid under en termin. Den ges delvis på distans (två träffar online per vecka) och delvis på plats på Lunds universitet (en träff torsdag–fredag per månad). All närvaro är obligatorisk, både träffarna online och träffarna på universitetet.

Kursen består av fyra delkurser: Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp, Grundläggande terminologi, 3,5 hp, Terminologi i praktiken, 4 hp, samt Tolkningsteknik och övningar I och II, 15 hp. Under delkurserna varvas praktiska övningar med teori. Du får grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om tolkning och får arbeta med olika tolkningstekniker.

Under de olika delkurserna diskuterar vi etiska frågor som aktualiseras vid tolkning, de regelverk som gäller för tolkar samt hur man arbetar praktiskt med terminologi. Under tolkningsövningarna arbetar du med tolkens egen presentation på båda tolkspråken och med de grundläggande tolkningsteknikerna, kort konsekutivtolkning utan anteckningar och simultan viskningstolkning. Du övar både dialogtolkning på plats och distanstolkning. Du arbetar med tolkning inom områdena socialtjänst, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård samt med tolkning vid asylärenden.

Merparten av lärarna som undervisar på kursen är själva yrkesverksamma tolkar. Samtliga undervisande lärare på de teoretiska delkurserna är disputerade och samtliga undervisande lärare på de praktiska delkurserna är auktoriserade tolkar.

Examinationerna består av hemskrivning, en ordlista, kommentarer till egna inspelade tolkningar och ett muntligt tolkprov.

Kursen står under statlig tillsyn, och efter ansökan till Kammarkollegiet kan du som gått kursen stå med i registret över högskoleutbildade tolkar.

Behörighet

Behörighet för utbildningen är grundläggande behörighet för högskolestudier och godkänt antagningsprov. Vi kommer att kalla sökande som uppfyller den grundläggande behörigheten för högskolestudier till antagningsprovet via e-post. Vi reserverar oss för att vi inte kan kalla till antagningsprov för alla språk och för att vi inte kan starta kursen med alla språk som det anordnas antagningsprov för. Observera också att kursen bara kan starta om det finns ett tillräckligt antal studenter som godkänts i antagningsprovet.

Tolkning i offentlig sektor

Kursföreståndare: Carla Killander Cariboni

Studievägledare: Sandy Åkerblom

Studierektor: Lena Larsson

Utbildningsadministratör: Anna Grahn

Kursinformation – grundkursen

Tolkning i offentlig sektor I

Kursinformation – fortsättningskursen

Tolkning i offentlig sektor II

Flyer

Här hittar du en pdf-fil med information inför HT 2020.