Hitta på SOL

SOL-husen

Språk- och litteraturcentrum består av flera olika byggnader som är sammanbyggda med varandra: Absalon (A), biblioteket (B), Humanisthuset (H) och Lingvisthuset (L). I foajén på SOL hittar du receptionen där du kan få hjälp med det mesta. Mer om husen hittar du på:

  • SOL-husen

Här hittar du översiktskartor och praktisk information om husen, tillgänglighet samt läs-, studie- och datorplatser på SOL: Lokaler på SOL

Det finns även grupprum, studieplatser och datorsalar på våra bibliotek: studieplatser på biblioteket

LUX

Som student vid Språk- och litteraturcentrum kan du ibland ha dina lektioner på LUX, byggnaden på andra sidan Helgonavägen. Här hittar du information om LUX-byggnaden:

SOL-husens öppettider

Läs mer