Masterprogram i Språk och språkvetenskap

– inriktning mot kinesiska

Programme overview

Lund University offers you an opportunity to pursue advanced studies in languages and linguistics at Master’s level. You will meet and study together with students from a number of different fields of specialisation. The languages of instruction are English and the language corresponding to the field of your specialisation. The Centre for Languages and Literature offers students access to the most modern resources for research and education.

Specialisation in Chinese

Mastersprogrammet i kinesiska vid Lunds universitet riktar sig till dig som är intresserad av att bygga vidare på dina kunskaper i talad och skriven kinesiska. Programmet ger dig möjlighet att fördjupa dig i språket genom läsning och analys av mer avancerade skönlitterära texter och valda verk inom ditt eget intresseområde och förankra kunskaperna du tillägnar dig i en språkvetenskaplig kontext. I kurserna i kinesiska som erbjuds inom ramen för programmet tolkar, analyserar och diskuterar vi texterna i deras historiska och kulturella sammanhang. Dessutom ingår träning i avancerad muntlig och skriftlig framställning på kinesiska. I kurserna erbjuds också moment som förbereder dig inför det skriftliga examensarbetet, såsom informationssökning och läsning av texter som behandlar ditt intresseområde.

Career prospects

With a Master´s degree in Language and Linguistics, you are attractive for employers looking for a highly qualified individual with expert knowledge in communication in general, and in language in particular. An international MA in Language and Linguistics also provides you with the academic background you need in order to apply for doctoral studies in languages and linguistics.

Admission

The primary requirement is a BA degree in language and linguistics. In addition to academic transcript, the applicant should submit their BA thesis and/or other independently written academic papers. The word count for these written samples of work should be between 6000 and 8000 words in total (excluding the references and possible appendices). The subject area of the thesis and the possible other submitted essays should be relevant for the selected specialisation. Send your academic paper(s) via email to masterlanguage@sol.lu.se. Submit all other supporting documentation to www.universityadmissions.se.

Information

Programkod: HASPV
Inriktningskod: KINE
Titel: Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kinesiska
Engelsk titel: Master's Programme in Language and Linguistics, Chinese

Starttermin: höstterminen 2021
Studiesätt: heltid, dagtid
Studieperiod: 2021-08-30 – 2023-06-04
Undervisningsspråk: engelska
Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande, med kandidatuppsats i kinesiska. Engelska 6/Engelska B.
Urval: kandidatuppsats eller motsvarande, betyg på relevanta kurser, intervjuer.

Masterexamen (2 år)Ges termin
Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (45 hp)
Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp (SPVM05)höst 2021
Språk- och språkvetenskap: Språkvetenskapliga basmetoder, 7,5 hp (SPVM06)vår 2021
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - masterkurs, 30 hp (SPVR01)vår 2021
Obligatoriska kurser för respektive inriktning (30 hp)
'Röda listan': fördjupning i kanslispråklig kinesiska, 15 hp (KINM13)
Kinesiska: "Ingen undersökning, ingen rätt att tala" - kinesisk offentlig informationshantering, 15 hp (KINM14)vår 2021
Valbara kurser inom programmet (15 hp)
Den studerande väljer i samråd med koordinator bland ett antal kurser som ges inom ramen för masterprogrammet språk/språkvetenskap, inom eller utanför den egna inriktningen.
Information om valbara kurser
Valfria kurser (30 hp)
Valfria kurser som sammanlagt omfattar 30 högskolepoäng. De valfria kurserna kan ligga på grundläggande eller avancerad nivå inom eller utanför den egna fördjupningen och inom eller utanför den egna fakulteten. För att försäkra sig om att kursen kan tillgodoräknas i programmet måste den studerande rådgöra med programkoordinatorn innan studenten väljer kurs.
Magisterexamen (1 år)Ges termin
Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (22,5 hp)
Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp (SPVM05)höst 2021
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (SPVR02)vår 2021
Obligatoriska kurser för respektive inriktning (15 hp)
Den studerande väljer kurser om 15 högskolepoäng från listan över obligatoriska kurser för masterexamen för vald inriktning.
'Röda listan': fördjupning i kanslispråklig kinesiska, 15 hp (KINM13)
Kinesiska: "Ingen undersökning, ingen rätt att tala" - kinesisk offentlig informationshantering, 15 hp (KINM14)vår 2021
Valbara kurser inom programmet (7,5 hp)
Den studerande väljer i samråd med koordinator bland ett antal kurser som ges inom ramen för masterprogrammet språk/språkvetenskap, inom eller utanför den egna inriktningen.
Information om valbara kurser
Valfria kurser (15 hp)
Valfria kurser som sammanlagt omfattar 15 högskolepoäng. De valfria kurserna kan ligga på grundläggande eller avancerad nivå inom eller utanför den egna fördjupningen och inom eller utanför den egna fakulteten. För att försäkra sig om att kursen kan tillgodoräknas i programmet måste den studerande rådgöra med programkoordinatorn innan studenten väljer kurs.
Sidansvarig: jordan.zlatevling.luse | 2020-06-17