Masterprogram i Språk och språkvetenskap

Information

Programkod: HASPV
Inriktningskod: ENGE
Titel: Masterprogram i språk och språkvetenskap, Engelska
Engelsk titel: Master's Programme in Language and Linguistics, English

Starttermin: höstterminen 2020
Studiesätt: heltid, dagtid
Studieperiod: 2020-08-31 – 2022-06-05
Undervisningsspråk: engelska
Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande, med kandidatuppsats i engelska (språkvetenskaplig inriktning). Dessutom krävs ett IELTS-test (academic) med ett snitt på 7,5 och med inget delprov under 7,0.
Urval: kandidatuppsats eller motsvarande, betyg på relevanta kurser, intervjuer.

Masterexamen (2 år)Ges termin
Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (45 hp)
Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp (SPVM05)höst 2020
Språk- och språkvetenskap: Språkvetenskapliga basmetoder, 7,5 hp (SPVM06)vår 2020
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - masterkurs, 30 hp (SPVR01)vår 2020
Obligatoriska kurser för respektive inriktning (30 hp)
Engelska: Deskriptiv grammatik, 7,5 hp (ENGM12)vår 2020
Engelska: Språklig variation i engelskan, 7,5 hp (ENGM13)
Engelska: Lexikal semantik, 7,5 hp (ENGM16)höst 2020
Engelsk språkhistoria, 7,5 hp (ENGM22)vår 2020
Valbara kurser inom programmet (15 hp)
Den studerande väljer i samråd med koordinator bland ett antal kurser som ges inom ramen för masterprogrammet språk/språkvetenskap, inom eller utanför den egna inriktningen.
Information om valbara kurser
Valfria kurser (30 hp)
Valfria kurser som sammanlagt omfattar 30 högskolepoäng. De valfria kurserna kan ligga på grundläggande eller avancerad nivå inom eller utanför den egna fördjupningen och inom eller utanför den egna fakulteten. För att försäkra sig om att kursen kan tillgodoräknas i programmet måste den studerande rådgöra med programkoordinatorn innan studenten väljer kurs.
Magisterexamen (1 år)Ges termin
Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (22,5 hp)
Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp (SPVM05)höst 2020
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (SPVR02)vår 2020
Obligatoriska kurser för respektive inriktning (15 hp)
Den studerande väljer kurser om 15 högskolepoäng från listan över obligatoriska kurser för masterexamen för vald inriktning.
Engelska: Deskriptiv grammatik, 7,5 hp (ENGM12)vår 2020
Engelska: Språklig variation i engelskan, 7,5 hp (ENGM13)
Engelska: Lexikal semantik, 7,5 hp (ENGM16)höst 2020
Engelsk språkhistoria, 7,5 hp (ENGM22)vår 2020
Valbara kurser inom programmet (7,5 hp)
Den studerande väljer i samråd med koordinator bland ett antal kurser som ges inom ramen för masterprogrammet språk/språkvetenskap, inom eller utanför den egna inriktningen.
Information om valbara kurser
Valfria kurser (15 hp)
Valfria kurser som sammanlagt omfattar 15 högskolepoäng. De valfria kurserna kan ligga på grundläggande eller avancerad nivå inom eller utanför den egna fördjupningen och inom eller utanför den egna fakulteten. För att försäkra sig om att kursen kan tillgodoräknas i programmet måste den studerande rådgöra med programkoordinatorn innan studenten väljer kurs.