Sofia

Sofia, språkkonsult

”Till skillnad från andra kommunikationsyrken får en språkkonsult verkligen fokusera på just språket och hur det ser ut. Huvudsyftet är oftast inte att sälja en massa produkter eller att få fler klick på en artikel, utan att informera på ett begripligt sätt.”

Sofia tog examen 2016 och är nu region­chef för Språkkonsulterna i södra Sverige, med utgångs­punkt i Malmö. 

Varför valde du att studera Språkkonsultprogrammet?

Jag valde att studera Språkkonsultprogrammet eftersom det var det första (och enda) programmet som jag k