Katarina, projektledare och kommunikatör

En bred utbildning som förbereder dig på många situationer och miljöer

Katarina tog examen från Språkkonsultprogrammet 2016 och såg fram emot att äntligen få komma ut i arbetslivet. Nu använder hon sina kunskaper om mottagaranpassning och textanalys i arbetet som projektledare och kommunikatör. Hon rekommenderar andra att välja en bred utbildning och sedan anpassa den efter sitt eget intresse så mycket det går.

Vad gör du en dag på jobbet nu?

Jag arbetar som projektledare och kommunikatör på ett företag som tar fram utbildningar