Tyska

Alexander Bareis

Docent, FFU-ansvarig

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post alexander.bareistyska.luse

Telefon 046–222 91 63

Rum SOL:L315a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag disputerade i maj 2007 vid Göteb