Ämneslärarutbildning

Ämnet svenska som andraspråk är en del av Lunds universitets ämneslärarutbildning

Det är för tillfället stort behov av lärare i svenska som andraspråk och vi är mycket glada över att nu kunna erbjuda ämnet både som ingångsämne och som andraämne inom vår lärarutbildning: Svenska som andraspråk inom ämneslärarutbildningen.

Du hittar allmän information om ämneslärarutbildningen via denna länk: Ämneslärarutbildningen

Inom ämneslärarutbildningen finns nedanstående kurser (listan uppdateras). Notera dock att du måste vara antagen till ämneslärarutbildningen för att kunna söka och läsa dessa kurser.

Svenska som andraspråk 1 (30 hp)

Kompletterande pedagogisk utbildning

För den som redan har läst relevanta ämneskurser utanför ämneslärarutbildningen erbjuder Lunds universitet möjligheten att studera till lärare via Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU).

Om du vill ställa frågor specifikt om ämnet svenska som andraspråk inom ämneslärarutbildningen, kontakta gärna Lena Ekberg. Om du har allmänna frågor om ämneslärarutbildningen, inklusive KPU, kontakta istället studievägledaren för ämneslärarutbildningen.