Pris för bästa uppsatser från Westrins stiftelse

LÄSÅRET 2017/2018

Balboa Álvarez, Carolina. Kandidatuppsats i spanska med titeln Hacia una realidad aumentada. Extrañamiento y personificación en los relatos de La noche, de Francisco Tario ’Mot en större verklighet. Främmandegörande och personifikation i novellerna i La noche av Francisco Tario’. https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8937122

Femia, Nicolas. Kandidatuppsats i italienska med titel L’acquisizione dell’aspetto grammaticale italiano nel parlato e nei gesti ’The acquisition of Italian gramatical aspect in speech and gesture’. https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8946732

Hertzberg, Therese. Kandidatuppsats i franska med titeln Le niveau d’anxiété langagi