SVEE: Kurser i svenska språket

Utbytesstudenter inom universitetets alla utbytesavtal har möjlighet att läsa grundläggande kurser i svenska under sin vistelse vid Lunds universitet. Kurserna ges enbart till den som är utbytesstudent. 


Denna information är enbart tillgänglig på engelska.

Kontakt

Questions regarding the SUSA-courses:
Course administrator
Gunilla Ek Werner

Questions regarding application for SVEE/EXTA:
Please contact your coordinator at LU.

Questions regarding groups and levels (after admission):
Course administrator
Gunilla Ek Werner (June 2020) or Anna Grahn (August 2020)

Questions regarding registrations and results in the Ladok system 
Course administrator
Gunilla Ek Werner

SUSA

En kort (3 hp) introduktion i svenskt språk och svensk kultur.

Ny i Lund / New student in Lund?