Rumänska

Katarina Wickström

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Franska
  • Grekiska (antik och bysantinsk)
  • Grekiska (nygrekiska)
  • Italienska
  • Latin
  • Rumänska
  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.wickstromhtbibl.luse

Telefon
046–222 93 08 (LUX)
046–222 32 31 (SOL)

Rum LUX:C243, SOL:B114

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)