Person

Carita Paradis

Professor, FFU-ansvarig

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carita.paradisenglund.luse

Telefon 046–222 75 49

Rum SOL:H327

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i engelsk språkvetenskap och medlem av AcademiaNet - Excellenta Kvinnliga Forskare i Europa, och av Academia Europaea och preses för Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund .

Jag var ordförande för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap (2013 - 2015) samt ordförande för språkvetenskap (2010 - 2015) och vetenskaplig medlem av panelen för Mente, Lenguaje y Pensamiento vid Agencia Estatal de Investigación, Spanien (2018-) och lingvistikpanelen vid Finska Akademin (2020-)

Vår nya talspråkskorpus! The London-Lund Corpus 2

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning handlar om språklig betydelse i vid mening och mina analyser gör jag inom Kognitiv Lingvistik. Den ledande tanken inom denna teori är att språklig betydelse är sociokognitiv och måste kunna förklaras av underliggande perceptuella och mentala processer och socialt beteende. Språkets betydelsebärande och interaktiva funktioner i kommunikation mellan människor står alltså i centrum. För att studera språket i bruk i text och diskurs använder jag mig både av korpusmetoder och experimentella metoder.  

Böcker (5 st)

Redaktörskap (9 st)

Artiklar (47 st)

Bokkapitel (30 st)

Konferensbidrag (127 st)

Working papers (5 st)

Recensioner (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (8 st)

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Engelska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Carita Paradis

Professor, FFU-ansvarig

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carita.paradisenglund.luse

Telefon 046–222 75 49

Rum SOL:H327

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20