lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Wajdi Al-Nakkash

Lärare
Arabiska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post wajdi.al-nakkashmellost.luse

Telefon 046–222 93 59

Rum SOL:A244

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20