lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sawako Murao

Universitetsadjunkt
Japanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sawako.muraoostas.luse

Telefon 046–222 45 07

Rum SOL:H417

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20