Person

Satu Manninen

Professor, FFU-ansvarig

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post satu.manninenenglund.luse

Telefon 046–222 75 52

Rum SOL:H307a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i engelsk språkvetenskap och docent i allmän språkvetenskap.

Examina:

Ph.D 1999, University of Edinburgh (teoretisk språkvetenskap)

MA 1993, BA 1992, Tammerfors universitet (engelsk filologi, nordisk filologi, journalistik, socialpsykologi, psykologi).

Jag är utbildad i hjärt-lungräddning och har gått kurser i brandskydd.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • FFU-ansvarig för Engelska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum
  • Suppleant, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Ledamot i styrgruppen för Masterprogram i Språk och språkvetenskap; ämneskoordinator för inriktning mot engelska.

Forsknings och forskarutbildningsansvarig för ämnet engelsk språkvetenskap.

Ledamot i sektionsstyrelse 4.

Ledamot i Lärarförslagsnämnden för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Redaktör för tidskriften Lund Journal of English Studies, tillsammans med Vasiliki Simaki, Ellen Turner and Cecilia Wadsö Lecaros. Se länk till höger!

Redaktör för bokserien Lund Studies in English, tillsammans med Cian Duffy. Se länk till höger!

För mer information, se Forskningsportalen!

Satu Manninen

Professor, FFU-ansvarig

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post satu.manninenenglund.luse

Telefon 046–222 75 52

Rum SOL:H307a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10