lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är professor i engelsk språkvetenskap och docent i allmän språkvetenskap.

Examina:

Ph.D 1999, University of Edinburgh (teoretisk språkvetenskap)

MA 1993, BA 1992, Tammerfors universitet (engelsk filologi, nordisk filologi, journalistik, socialpsykologi, psykologi).

Jag har undervisat på nästan alla kurser inom engelsk språkvetenskap. Under ett antal år har jag också arbetat med kursutveckling inom grundutbildningen och på avancerad nivå. Från 2012 har jag och Cecilia Wadsö-Lecaros arbetat med utveckling av engelskans kurser i skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande på olika nivåer (grundnivå, kandidatnivå och masternivå).

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (5 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (5 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (25 st)
Working papers (3 st)
Recensioner (5 st)
Övrigt (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Sorry, no Swedish here...

I am member of editorial board for Nordic Journal of Linguistics (2009 --> )

I have acted as referee for the following journals (for most of them several times):

Journal of Linguistics
Finno-Ugric Languages and Linguistics
Natural Language and Linguistic Theory
Nordic Journal of Linguistics
Nordic Journal of English Studies
SKY Journal of Linguistics
Studia Linguistica
Syntax

I have acted as referee for book manuscripts and book chapters for:

Cambridge University Press
Wiley-Blackwell

I have reviewed research grant proposals for external funding bodies in both Sweden (The Swedish Research Council) and abroad (The British Academy, UK; The Kone Foundation, Finland).

I have acted as examiner for the following Ph.D theses:

Katarina Lundin, 2003, Lund University.
Fabian Beijer, 2005, Lund University.
Johan Brandtler, 2010, Lund University.
Saara Huhmarniemi, 2011, University of Helsinki.

Hanna Glad, 2016, Linnaeus University / Växjö

I am trained in CPR (hjärt-lungräddning). I have also undergone fire-safety training at LU.

Satu Manninen

Professor
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post satu.manninenenglund.luse

Telefon 046–222 75 52

Rum SOL:H307a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20