lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är professor i engelsk språkvetenskap och docent i allmän språkvetenskap.

Examina:

Ph.D 1999, University of Edinburgh (teoretisk språkvetenskap)

MA 1993, BA 1992, Tammerfors universitet (engelsk filologi, nordisk filologi, journalistik, socialpsykologi, psykologi).

OBS. Den information om min forskning och mina projekt som finns här nedan har inte blivit uppdaterad i några år. Information om min forskning och andra aktiviteter finns istället i Forskningsportalen och i CV:n och publikationslistan som finns längst ner (pdf)

Forskning

Om forskningen

Jag är professor i engelska med språkvetenskaplig inriktning och docent i allmän språkvetenskap. Jag har även undervisat kurser i finska (Lunds universitet) samt varit gästlärare på Malmö högskola.

Jag är medlem i stygruppen för masterprogram i språk och språkvetenskap samt ämneskoordinator för engelska.

Jag är utbildad i hjärt-lungräddning och har gått kursen i brandskydd. Jag är skyddsombud (ersättare) för LK4 / Språk och litteraturcentrum.

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (5 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (5 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (25 st)
Working papers (3 st)
Recensioner (5 st)
Övrigt (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Sorry, no Swedish here...

I am member of editorial board for Nordic Journal of Linguistics (2009 --> )

I have acted as referee for the following journals (for most of them several times):

 • Journal of Linguistics
 • Finno-Ugric Languages and Linguistics
 • Finnisch-Ugrische Mitteilungen
 • Natural Language and Linguistic Theory
 • Nordic Journal of Linguistics
 • Nordic Journal of English Studies
 • SKY Journal of Linguistics
 • Studia Linguistica
 • Syntax

I have reviewed a number of research grant proposals for external funding bodies in both Sweden (The Swedish Research Council) and abroad (The British Academy, UK; The Kone Foundation, Finland).

I have acted as examiner for the following Ph.D theses:

 • Katarina Lundin, 2003, Lund University.
 • Fabian Beijer, 2005, Lund University.
 • Johan Brandtler, 2010, Lund University.
 • Saara Huhmarniemi, 2011, University of Helsinki.
 • Hanna Glad, 2016, Linnaeus University / Växjö

I am trained in CPR (hjärt-lungräddning) and have undegone fire-safety training at LU. I am also a deputy safety representative for teaching committee 4 (LK4).

.

Satu Manninen

Professor
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post satu.manninenenglund.luse

Telefon 046–222 75 52

Rum SOL:H307a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar