lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i lingvistik, med särskilt intresse för språkkontakt och typologi. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag effekterna av språkkontakt på klassifierarsystem i sydamerikanska språk.

Forskning

Om forskningen

Doktorand i lingvistik med intresse för språkkontakt.

Publikationer

Artiklar (2 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ledamot, Fakultetsstyrelsens arbetsutskott, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Sandra Cronhamn

Doktorand, projektassistent
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Arkivhanterare
Sektion 1
Språk- och litteraturcentrum

Lärare
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sandra.cronhamnling.luse

Rum SOL:H511b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20