lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sabine Gosselke Berthelsen

Doktorand
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sabine.gosselke_berthelsenling.luse

Telefon 046–222 99 06

Rum SOL:H511a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20